A „XIXO Áprilisi Játék” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Áprilisi Játék” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

a játékosok és a játékban résztvevő üzletek részére

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN JÁTÉKOSKÉNT ELMÚLT 18 ÉVES.

 1. A Játék szervezője

1.1.   A „XIXO Augusztusi Játék” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 162.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 13324223-4-44; a továbbiakban: „Szervező”).

 1. Részvételi feltételek

2.1.   A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött és magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.   a Játékban résztvevő üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”) bármelyikében vásárol a Játékszabályzat 3.1. pontjában rögzített játék időtartama alatt legalább kettő (2) darabot a Játékszabályzat 3.2. pontjában felsorolt játékban résztvevő termékekből; továbbá

2.1.2.   a Játékban való részvétellel egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

2.2.   Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.   Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.   A Játékból ki vannak zárva a Szervező, az Üzletek dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5.   A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen Játékszabályzat 4. pontjában rögzített nyeremények átadásában a Játékban résztvevő Üzletek közreműködnek, és ezáltal a részvevő Üzletek kedvezőtlenül befolyásolhatnak olyan, a Szervezőn kívülálló tényezőket, mint például (de nem kizárólagosan) megfelelő vásárlást igazoló blokk adása, pénztárgép kapcsolati hiba, hálózati torlódás, téves tájékoztatás a jelen Játékkal kapcsolatban. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6.   A Játékban való részvételt a Játékban részvevő üzletekben a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 1. A Játék időtartama és a játékban résztvevő termékek

3.1.   A Játék 2022. április 11. napján 00 óra 00 perctől a Játékszabályzat 4. pontjában felsorolt nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremények”) készletének erejéig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”). A Szervező 500 (ötszáz) darab, a jelen Játékszabályzat 4.1. pontjában definiált üzleti dobozt biztosít az Üzletek számára. A Szervezőnek a Játék természetéből adódóan nincsen ráhatása arra, hogy a Nyeremények meddig elérhetőek, hiszen a Nyeremények Játékos által elvitele függ a Játékban résztvevő Üzletek számától, illetve a Játékosok jelen Játékban történő részvételének intenzitásától.

3.2.   A Játékban az alábbi termékek vesznek részt (a továbbiakban: „Játékban Résztvevő Termékek”):

 

3.2.1.      XIXO Cola;

3.2.2.      XIXO Cola zero;

3.2.3.      XIXO Tonic

3.2.4.      XIXO Gyömbér

3.2.5.      XIXO Lemon;

3.2.6.      XIXO Orange;

3.2.7.      XIXO Mojito

3.2.8.      XIXO Mojito-Mango

3.2.9.      XIXO #Tutti Fruity

 

A Szervező jogosult a Játékban Résztvevő Termékek körét bármikor megváltoztatni (ideértve a bővítést és a Résztvevő Termékek körének csökkentését is), amelyről a Játékosokat jelen Játékszabály szerint értesíti.

 

 1. A Játék menete és a nyeremények

4.1.   Amennyiben a Játékban résztvevő Üzlet legalább 12 (tizenkét) tálcányi (minden tálcán 24 darab termék található, összesen tehát 288 darab terméket) Játékban Résztvevő Terméket vásárol a Szervezőtől vagy annak nagykereskedelmi partnerétől, úgy Szervező (illetve a nagykereskedelmi partner) átad számára a megrendelt Játékban Résztvevő Termékekkel egyidejűleg 144 (száznegyvennégy) darab lekaparható felülettel ellátott sorsjegyet (a továbbiakban: „Sorsjegy”), jelen Játékszabályzat 1 (egy) példányát, a Játékhoz tartozó promóciós plakátokat, valamint a 144 darab Sorsjegyhez tartozó lent részletezett nyereményeket (a továbbiakban együttesen: „Üzleti Doboz”). Az Üzleti Dobozban található 144 darab Sorsjegyből 45 (negyvenöt) darab nyereményre feljogosító Sorsjegynek (a továbbiakban: „Nyertes Sorsjegy”) illetve 99 (kilencvenkilenc) darab nem nyertes Sorsjegynek (a továbbiakban: „Nem Nyertes Sorsjegy”) minősül.

Hamisított vagy manipulált Sorsjegyek érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő Sorsjegyek érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

4.2.   Az egy Üzleti Dobozban található 45 (negyvenöt) darab Nyertes Sorsjegy Nyereményei az alábbiak szerint oszlanak meg:

 • 1 (egy) darab XIXO kulacs

Jellemzők: 500 ml űrtartalmú, piros színű, rozsdamentes, duplafalú acélkulacs.

 • 5 (öt) darab XIXO napszemüveg

Jellemzők: Műanyag, keret nélküli napszemüveg foncsorozott lencsékkel és UV400-as védelemmel, XIXO logóval ellátva mindkét szárán.

 • 5 (öt) darab XIXO vászontáska

Jellemzők: Újrahasznosított anyagból készült vászontáska, XIXO mintával, mérete: 35,5 cm x 41,5 cm.

 • 10 (tíz) darab XIXO nyakbaakasztó

Jellemzők: 2 cm széles, XIXO Cola mintával ellátott szatén nyakpánt karabinerrel.

 • 24 (huszonnégy) darab XIXO Cola ital

 

4.2.1.   A Játékos Nyertes Sorsjegy kaparása esetén nem jogosult választani a fenti Nyeremények közül, hanem kizárólag a Sorsjegyen szereplő a fenti 45 (negyvenöt) Nyeremény közül 1 (egy) darabra válik jogosulttá. A Nyeremény tulajdonságát (pl: színét, méretét, anyagát, mennyiségét, stb.) a Játékos nem jogosult megválasztani.

4.2.2.   A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

4.2.3.   Egy Sorsjegy csak egyszer használható fel, egyszer jogosít fel Nyeremény átvételére.

4.2.4.   A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.3.   Sem a Szervezőnek sem az Üzletnek nincsen ráhatása arra, hogy a Játékos számára átadott Sorsjegy Nyereményre fel fogja-e jogosítani a Játékost. A Sorsjegy nyertes jellege kizárólag annak lekaparását követően válik láthatóvá, előzetesen nem állapítható meg.

4.4.   Amennyiben az adott Játékban résztvevő Üzletben az Üzleti Dobozban kiküldött valamennyi Sorsjegy elfogyott, és a Játékban résztvevő üzlet nem rendel a jelen Játékszabályzat 4.1. pontjában részletezettek szerint további Játékban Résztvevő Terméket, úgy köteles a jelen Játékra utaló valamennyi kihelyezett promóciós anyagot a Játékban résztvevő üzletből eltávolítani. A Szervező nem felelős azért, ha az Üzlet nem távolítja el a jelen Játékra utaló promóciós anyagokat és így a Játékost félretájékoztatja arról, hogy a Játékban részt vesz-e vagy sem.

4.5.   A Játékosok feladata a következő:

A Játékos tetszőlegesen 2 (kettő) darab terméket vásárol a Játékban Résztvevő termékek közül egy időben és egy Üzletben. A két Játékban Résztvevő Termék vásárlását követően a pénztárosnál a Játékos 1 (egy) darab Sorsjegyre jogosult, melyet neki szükséges elkérni az Üzlet pénztárosától. A Játékos a kézhez kapott Sorsjegy lekaparása után tudja meg hogy a Sorsjegy Nyereményre feljogosítja-e vagy sem. Amennyiben a „NYERT” feliratot találja a Sorsjegyen, úgy, a Sorsjegy ellenében jogosult a termék vásárlásának helyszínén, a Játékban résztvevő Termékek vásárlásának napján, az adott Üzlet nyitvatartási idejében a Sorsjegyen szereplő Nyereményre beváltani a Sorsjegyet bemutatva a vásárlást igazoló nyugtát (blokkot).

 

Amennyiben a Játékos a sorsjegyen „NEM NYERT” feliratot találja, úgy a Nyereményekre értelemszerűen nem jogosult.

 

A Játékos amennyiben 2 (kettő) darab Játékban Résztvevő Termék többszörösét vásárolja meg egyidejűleg, úgy annyi Sorsjegy kerül részére átadásra, ahányszor eleget tett a Játékszabályzat szerinti egyszeri vásárlási mennyiségnek (2 darab Játékban Résztvevő Termék).

 

A Játékban résztvevő Üzletek listája előre nem meghatározható, az adott üzlet a jelen Játékban való részvételét mindig az adott üzletben kihelyezett, a jelen Játékra utaló promóciós anyag jelöli.

 

 1. A Nyeremények beváltása

5.1.   Amennyiben a Játékos Nyertes Sorsjegyet kapar, úgy, a Sorsjegy ellenében jogosult a termék vásárlásának helyszínén, a Játékban résztvevő Termékek vásárlásának napján, az adott Üzlet nyitvatartási idejében a Sorsjegyen szereplő Nyereményre beváltani a Sorsjegyet bemutatva a vásárlást igazoló nyugtát (blokkot). A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyeremény beváltása kizárólag a Játékban Résztvevő Termékek jelen Játékszabályzat 4.5. pontja szerinti vásárlása esetén a Játékban Résztvevő Termékek vásárlásának napján, az adott Üzlet nyitvatartási idejében, a Játékban Résztvevő Termékek vásárlását igazoló nyugta (blokk) ellenében lehetséges. A Játékos nem jogosult a Nyertes Sorsjegyet a Játékban Résztvevő Termékek vásárlásának helyszínén kívül más üzletben beváltani, illetve a vásárlást követő naptól a Nyertes Sorsjegy beváltásának lehetőségétől a Játékos elesik.

5.2.   A Nyeremény átadásának – a Szervező, érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3.   A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 1. Adózás, költségek

6.1.   A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1.   A Játékkal kapcsolatban személyes adatkezelésre nem kerül sor. Játékkal kapcsolatos esetleges panaszok kapcsán kezelt adatokra a Szervező https://www.hellenergystore.com/adatvedelmi-nyilatkozat linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója szerint kerül sor.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1.   A Nyeremény átadásának – a Szervező, érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.   A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.3.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.4.   Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.5.   Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.   A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben és a www.xixo.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://xixo.hu/jatekszabalyzatok/ internetes címen érhető el.

8.7.   Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Budapest, 2022. április 11.

© 2021 HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva!

még több hír

A „XIXO Tutti Fruity Watermelon” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Tutti Fruity Watermelon” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL,…

A „XIXO TikTok 2023 december” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO TikTok 2023 december” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL…

A „XIXO Mikulás nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Mikulás nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK…
további hírek